Ouder-Kind Toernooi

For the English version, kindly click here.

Op 2-7 voor alle leeftijden

Op zondag 2 juli gaan we een Ouder-Kind toernooi organiseren! We hebben iets leuks in petto, ongeacht niveau en leeftijd (wel vanaf 2,5 jaar). Je hoeft geen lessen te volgen bij Tennisschool Berg & Dal om mee te doen. Iedereen is welkom.

PEUTER-TOERNOOI

 • Ben je tussen de 2,5 en de 4 jaar? Dan mag je met mama en/of papa (of een ander familielid) mee komen doen van 11:00 - 11:45u! We zullen eindigen met een mini prijsuitreiking en iedereen zal naar huis gaan met een prijsje!
 • Kosten voor deelname zijn €3,50 per team (cash meenemen op de dag zelf).

KLEUTER+TOERNOOI

 • Voor kinderen die les volgen/spelen met de rode en oranje bal hebben we een kleuter+ toernooi. Samen met mama of papa (of een ander familielid) mag je strijden om de eerste plaats! Het toernooi vindt plaatst tussen 12:00 - 13:00u. In dit uurtje zal je verschillende wedstrijden spelen en na afloop zullen we de winnaars (maar ook alle andere deelnemers) een mooie prijs geven.
 • Kosten voor deelname zijn €5,- per team (cash meenemen op de dag zelf).

OUDER-KIND TOERNOOI

 • Les/speel je met de groene of gele bal? Dan mag je meedoen met het officiële toernooi. Van 14:00 - 17:00u zal je samen met mama of papa (of een ander familielid) een hoop wedstrijden spelen en aan het einde zullen we een prijsuitreiking houden voor de winnende teams. Alle overige deelnemers zullen ook iets leuks krijgen.
 • Kosten voor deelname zijn €10,- per team (cash meenemen op de dag zelf).

Aanmelding is mogelijk t/m dinsdag 20 juni. Bij aanmelding graag het volgende vermelden:

 • De leeftijd van het kind
 • De kleur bal waarmee het kind speelt
 • Met wie het kind samen gaat spelen (de naam van mama/papa/iemand anders).
 • Het niveau van diegene die samen met het kind gaat spelen (beginner/half gevorderd/gevorderd)

Mailen naar info@tennisschoolbergendal.nl.

Parent-Child Tournament

On 02/07 for all ages

On Sunday 2 July we will be organising a Parent-Child tournament. We have something fun in store, regardless of level and age (from 2.5 years). You do not have to take lessons at Tennis School Berg & Dal to participate. Everyone is welcome.

TODDLER TOURNAMENT

·      Are you between 2.5 and 4 years old? Then you can join mom and/or dad (or another family member) from 11:00 am - 11:45 am.  The tournament will end with a mini prize giving ceremony so that everyone will go home with a prize.

·      Participation costs are €3.50 per team (bring cash on the day).

TODDER+ TOURNAMENT

·      For children who take lessons / play with the red and orange ball we have a toddler + tournament. Together with mom or dad (or another family member) you can compete for first place! The tournament will take place between 12:00 PM - 1:00 PM. In this hour you will play different matches and afterwards we will give the winners (but also all other participants) a nice prize.

·      Participation costs are €5 per team (bring cash on the day itself). 

PARENT-CHILD TOURNAMENT

·      Do you train/play with the green or yellow ball? Then you can participate in the official tournament. From 14:00 - 17:00 you will play a lot of games together with mom or dad (or another family member) and at the end we will have an award ceremony for the winning teams. All other participants will also receive something nice.

·      Participation costs are €10 per team (bring cash on the day itself).

Registration is possible until Tuesday 20 June. When registering, please state the following:

 • The age of the child
 • The colour of the ball the child plays with
 • Who the child will play with (mom/dad/someone else's name).
 • The level of the person who will play with the child (beginner/intermediate/advanced)

 Email to:  info@tennisschoolbergendal.nl.