Competitie trainingen

 

For the English version, kindly click here.

In maart en begin april zijn er vanuit de tennisschool gerichte competitie trainingen vooral voor spelers die meedoen met de voorjaarscompetitie.

Speel je geen competitie maar het lijkt je heel leuk om aan deze trainingen mee te doen? Laat het ons gewoon weten!

WANNEER EN HOE LAAT?
De trainingen voor de volwassenen vinden plaats op zaterdag tussen 13:00 en 17:30u in blokken van 1,5 uur per training.

Het afsluitingstoernooi duurt 3 uur, van 15:00 - 18:00u. 

De data zijn: 4, 11 en 18 maart (trainingen) en het afsluitingstoernooi vindt plaats op 25 maart. 1 april is een inhaaldag in geval van een afgelaste training.

OPZET
De trainingen worden gegeven in groepen van max. 8 personen op 2 banen voor 1,5 uur per training.

Het afsluitingstoernooi duurt 3 uur. Er wordt een racketcheck gedaan (bespanning en grip) en je krijgt een nieuwe overgrip. Na afloop van het toernooi houden we een prijsuitreiking en een loterij. Dit is allemaal bij de prijs inbegrepen. 

KOSTEN
Kosten voor 3 trainingen en het afsluitingstoernooi: €82,50.  

INSCHRIJVING
Inschrijven kan t/m vrijdag 24 februari.

Mocht je je individueel willen opgeven voor deze trainingen, kan je onderstaand formulier gewoon invullen en mailen. Mochten er meerdere teamleden zijn uit 1 competitie team die mee willen doen, kan het formulier worden ingevuld door 1 persoon en in de mail vermelden wie de andere spelers zijn (graag emailadressen en mob. nummers erbij zetten).

De bijlage graag mailen naar: info@tennisschoolbergendal.nl of inleveren bij je train(st)er. 

AFWEZIGHEID BIJ EEN TRAINING EN/OF HET TOERNOOI
Ben je verhinderd voor een training of het toernooi, regel dan zelf een vervanger. Mocht dit echt niet mogelijk zijn, geef het z.s.m. door aan ons.

 

Competition Training

In March and early April, the tennis school organises competition training sessions. These are targeted especially for players who participate in the spring competition.

If you do not play competition but think it would be fun to participate in these training sessions, just let us know.  

WHEN AND AT WHAT TIME IS COMPETITION TRIANING HELD? 

The training sessions for adults take place on Saturday between 13:00 and 17:30 in blocks of 1.5 hours per training session.

At the end of the training sessions, a three-hour closing tournament is held, from 3:00 PM - 6:00 PM.

 The dates are: March 4, 11 and 18 (training sessions) and the closing tournament will take place on March 25. April 1 is a catch-up day in case of a cancelled training.

SET-UP

The training sessions are given in groups of max. 8 people on 2 courts. Each training session lasts for 1.5 hours.

The closing tournament lasts 3 hours. For the tournament, you also get a racket check (stringing and grip) and you also get a new overgrip. After the tournament, we will hold a prize giving ceremony and a raffle. This is all included in the price. 

PRICE

Price for 3 training sessions and the closing tournament: €82.50. 

REGISTRATION

 You can register until Friday 24 February.

 If you would like to register on an individual basis for these training courses, you can simply fill in the form below and email it. If there are several team members from 1 competition team who want to participate, the form can be completed by 1 person. It is important to  indicate in the email who the other players are (please include email addresses and mobile numbers).

Please email the attachment to: info@tennisschoolbergendal.nl or hand it in to your coach.

ABSENCE FROM A TRAINING OR/OR THE TOURNAMENT

If you are unable to attend a training session or the tournament, please arrange for a replacement yourself. If this is really not possible, please inform us as soon as possible.

 

 

Downloads: