Reglement

Hieronder kan je het reglement lezen van onze tennisschool voor zowel jeugd als volwassenen lessen.

ARTIKEL 1

 • Onder een lesuur voor de jeugd (m.u.v. privé en duo lessen) wordt verstaan een tijdsduur van 50 minuten of 75 minuten.
 • Onder een lesuur voor de volwassenen en privé en duo lessen voor de jeugd wordt verstaan een tijdsduur van 60 minuten, inclusief 5 tot 10 minuten pauze voor de trainer/trainster. Deze tijd kan door de leerling(en) worden gebruikt om een warming-up te doen en in te spelen.
 • Onder een halfuur privéles voor de volwassenen en de jeugd wordt verstaan een tijdsduur van 30 minuten, inclusief 5 minuten pauze voor de trainer/trainster. Deze tijd kan door de leerling(en) worden gebruikt om een warming-up te doen en in te spelen.

ARTIKEL 2

 • Voor de reguliere lessen dienen zowel junioren als volwassenen lid te worden van H.T.V. Berg & Dal. Dit is m.u.v. het volgen van een kennismakingscursus die eenmalig gevolgd kan worden (jeugd) en de eerste reeks van 10 lessen (volwassenen). Inschrijven kan via htvbergendal.nl.
 • Junioren zijn degenen die per 1 januari van het les jaar nog niet de 21-jarige leeftijd hebben bereikt.
 • Als u wilt deelnemen aan een cursus, dient u zich schriftelijk op te geven.
 • Als u zich opgeeft voor een cursus, betekent dit dat u akkoord gaat met het lesreglement.
 • Een cursus bestaat uit een van tevoren aangegeven aantal trainingen.
 • Duo en privé lessen hoeven niet in een reeks geboekt te worden. Voor deze les is een lidmaatschap ook niet verplicht.

ARTIKEL 3

 • De directie van Tennisschool Berg & Dal behoudt zich het recht om zelf een trainer/trainster toe te wijzen voor de lessen.

ARTIKEL 4

 • Afhankelijk van de aanmelding kan de groepsgrootte (en dus de hoogte van de trainingskosten) aangepast worden. Dit zal in overleg gebeuren.

ARTIKEL 5

 • Er wordt geen les gegeven op officiële feestdagen en in de basis schoolvakanties tenzij anders afgesproken met de leerlingen.
 • De les data zijn te vinden op tennisschoolbergendal.nl.
 • Tennisschool Berg & Dal behoudt zich het recht voor om inhaallessen te plannen tijdens inhaalweken, inhaal weekenden, officiële feestdagen en vakanties. Alle vaste inhaalmomenten voor het winterseizoen 2021-2022 zijn hier te vinden.

ARTIKEL 6

 • Voor jeugdlessen - Bij ziekte of afwezigheid van de trainer/trainster zal de training
 • Worden verzorgd door een vervangende trainer/trainster.
 • In de inhaalweek worden ingehaald.
 • Op een, in overleg te bepalen vakantie/zaterdagmiddag/zondagmiddag worden ingehaald.
 • Op een ander moment in de daluren worden ingehaald in overleg met de trainer/trainster.
 • Voor lessen voor volwassenen - Bij ziekte of afwezigheid van de trainer/trainster zal de training:
 • Worden verzorgd door een vervangende trainer/trainster.
 • In de vaste inhaalmomenten op zaterdagmiddag en/of zondagmiddag worden ingehaald.
 • In de vakanties en weekenden die buiten de vaste inhaalmomenten vallen worden ingehaald.
 • Op een ander moment in de daluren worden ingehaald in overleg met de trainer/trainster.
 • Wanneer de banen niet bespeelbaar zijn en bij extreme weersomstandigheden (o.a. onweer/sneeuw) kunnen de lessen niet door gaan en wordt u door de trainer op de hoogte gesteld (d.m.v. een app/sms).
 • Bij slecht weer/regen/onbespeelbare banen zal de eerste training die niet door kan gaan niet worden ingehaald, een tweede training wel, de derde wordt niet ingehaald en de vierde wel, etc.. Na meer dan 2 inhaallessen kan Tennisschool Berg & Dal ervoor kiezen om de rest van de inhaallessen te geven in de vorm van een clinic of evenement. 
 • Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden gestopt, worden niet ingehaald.
 • Gemiste groepslessen vanwege een verhindering van de cursist kunnen alleen ingehaald worden indien er een plek is in een geschikte groep. Is dit niet het geval kan de les niet ingehaald worden.
 • Gemiste privé en duo lessen kunnen, mits 24 van te voren afgezegd, ingehaald worden in overleg met de leraar. Lessen die niet door kunnen gaan vanwege slecht weer/onbespeelbare worden ingehaald. De ingehaalde lessen vinden zo veel mogelijk plaats buiten de reguliere lestijd om.

ARTIKEL 7

 • Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat men een betalingsverplichting aan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.
 • Na de eerste week van de lessen zal er gefactureerd worden door Tennisschool Berg & Dal. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan binnen 2 weken na datum vermeld op de factuur.
 • Bij een 2e herinnering wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met €7,50. Bij de 3e herinnering komt daar nogmaals €7,50 bovenop, waarna het dossier uit handen wordt gegeven aan een incassobureau. 
 • In geval van non-betaling zal verdere deelname aan de lessen worden geweigerd.
 • Bij tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist blijft het lesgeld verschuldigd.
 • Afzeggen van de cursus kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail. Afzegging van de cursus ná het bekendmaken van het lesuur en de lesgroep verplicht u tot het betalen van het volledige cursusgeld. U mag dan een vervanger sturen van hetzelfde niveau.
 • U mag de cursus kosteloos afzeggen indien u bent ingedeeld op een dag of tijdstip die u als verhinderd had opgegeven of minimaal 2 weken voor de start van de cursus.
 • In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van het lesgeld of een deel daarvan.

ARTIKEL 8

 • Tennisschool Berg & Dal gaat volgens de AVG-wet zorgvuldig met uw gegevens om. Uw gegevens kunnen gedeeld worden de trainers die bij Tennisschool Berg & Dal werken.

ARTIKEL 9

 • Directie van en trainers/trainsters die werken bij Tennisschool Berg & Dal zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

ARTIKEL 10

 • Als vanuit de overheid vanwege gezondheidsoverwegingen of andere redenen of door omstandigheden die buiten de invloed van Tennisschool Berg & Dal vallen het verzorgen van lessen of andere activiteiten niet mogelijk is, bijvoorbeeld -maar niet uitsluitend- bij een pandemie, zal Tennisschool Berg & Dal er alles aan doen om een alternatief te bieden en/of deze lessen en activiteiten al dan niet op een ander moment toch door te laten gaan, maar dit kan niet gegarandeerd worden. De cursist/deelnemer heeft geen recht op restitutie van het deelnamegeld.